15. marts 2020  |   Politik  |   Bæredygtighed

Bæredygtighed – fra Produktion til Genanvendelse

De seneste år er begrebet bæredygtighed blevet en vigtig del af den offentlige debat i takt med, at der er kommet en øget bevidsthed om, at klodens ressourcer er begrænsede. Men hvad er bæredygtighed egentlig?

Bæredygtighed
15. marts 2020  |   af Jakob Larsen Medgyesi

Bæredygtighed handler helt grundlæggende om at opfylde de nuværende behov, uden at det går ud over fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov. Med andre ord har vi et ansvar for ikke at ødelægge livet for fremtidige generationer ved at overforbruge planetens ressourcer eller påvirke miljøet i en sådan grad, at det går ud over folks levevilkår i fremtiden.

Tanken er, at alle – både forbrugere, producenter og samfundet som helhed – har et ansvar for at beskytte miljøet og de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed.

Internationalt fokus

Siden 2016 har FN arbejdet med 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der frem til 2030 skal sætte os på en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Bæredygtighedsbegrebet bygger på tre søjler, nemlig økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Blandt verdensmålene er blandt andet at afskaffe fattigdom og sult, sikringen af kvalitetsuddannelse, ligestilling og mindre ulighed.

Blandt målene finder man også flere punkter, der netop er rettet mod miljøet, men særligt et af punkterne relaterer sig til branchen, nemlig punkt 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Hovedindholdet i punkt 12 er:

• At vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger varer og ressourcer på.

• At industrier og forbrugere tilskyndes til at genbruge og reducere affald.

• En halvering af det globale madspild pr. indbygger.

Bæredygtighed i produktionen

Bæredygtighed i produktionen handler ikke kun om hensynet til kloden, men også om hensynet til virksomhedens profit og profil.

Stigende råvarepriser gør det mere interessant at se på muligheden for at begrænse materialeforbruget og benytte sig af genanvendte materialer i produkterne, ligesom øget energieffektivitet i produktionen reducerer omkostningerne. Tænker man yderligere muligheden for genanvendelse ind i produktionen, bliver produktet også til en potentiel ressource, når det engang skal kasseres og sendes til genanvendelse. Og virksomhedens affald kan måske bruges af andre virksomheder, så materialet bliver udnyttet bedst muligt.

I en tid med stort fokus på klima og miljø er en bæredygtig profil også et godt signal til forbrugerne.

Bæredygtighed hos forbrugerne

Hos forbrugerne er idéen om bæredygtighed mere ligetil. Et lavere energiforbrug er ikke kun godt for miljøet, det er også godt for pengepungen. Det samme gælder forbruget af vand.

Men bæredygtighed er også, at det bedre kan betale sig at reparere et apparat end at købe nyt. Her kan et konkurrenceparameter være, at producenterne sørger for, at produkterne er nemme at reparere, og at prisen på reservedele holdes nede.

Og så skal det være nemt at sende produktet videre, når det engang ikke kan mere, her er hvidevarebranchen og genbrugsstationerne allerede godt med i Danmark.

Mens bæredygtighed på det individuelle plan ikke batter lige så meget, som når det bliver sat i struktur på nationalt og internationalt niveau, så kan den enkelte forbruger selv gøre noget – særligt hvis de bliver hjulpet på vej af produkter, der ikke bare kan spare på strøm og vand, men som også kan reducere eksempelvis madspild.

Bæredygtighed i genanvendelsen

Når et produkt holder op med at fungere, så skal forbrugerne vælge, om det skal repareres, eller om det skal kasseres.

Med ældre, energislugende produkter kan det ofte betale sig at få dem udskiftet, men med nyere produkter burde det kunne svare sig at få dem repareret. Det kan det dog ikke altid på grund af høje priser på reservedele og høje håndværkerlønninger. Her vil lovgivning om reparerbarhed og momsfritagelse på reparationer kunne gøre en stor forskel.

Samtidig er det vigtigt, at produkterne kan genanvendes i så vid udstrækning som muligt, både som reservedele og som råvarer. Produktion trækker veksler på miljøet, så hvis dele af produkterne kan genanvendes, sparer man på den konto. Og jo bedre der er mulighed for at genanvende produktet i sit helhed, jo mere sparer man på klodens begrænsede ressourcer.

Derfor er det afgørende, at produkterne ender korrekt sorteret på genbrugsstationerne, så alle råvarerne, lige fra plastik til aluminium kan blive genanvendt. Producenterne kan hjælpe genanvendelsen på vej ved at sørge for nye løsninger til for eksempel betonsoklen i opvaskemaskiner, der i dag er svær at genanvende, da den bliver forurenet med metal under ophugningen.

bæredygtighed | fns verdensmål | genanvendelse
Del på

Tilmeld dig automatisk advisering om nyheder fra Hvidvare-Nyt - klik her
Læs også....
Ikke fucke med batterierne – nu på tegnsprog
Bodil Jørgensen skælder stadig danske forbrugere ud. Dem, der ikke vil høre, og nu også dem, der ikke kan høre...

Se hvad du kan spare på energirigtige hvidevarer
De høje el- og energipriser vejer tungt i budgettet hos mange danskere. Derfor hjælper Electrolux nu forbrugerne med at vurdere, hvor meget man kan spare ved at skifte til et konkret produkt.

Reparation: max 1000 kr
Kan den repareres? 1000 kr. er smertegrænsen for forbrugeren, når det gælder reparation af hvidevarer.

De’Longhi præsenterer nyt bæredygtighedsmanifest
Under parolen ”Transforming with integrity” beskriver De'Longhi intentioner, motiver og mission på tre fokusområder inden for bæredygtighed, hvor virksomheden ønsker at gøre en forskel.

Retten til den rette reparation
Forbrugerne har ikke bare ret til reparation, men krav på rette reparation. APPLiA udgiver ny bog til professionelle montører.

Hildebrandts helikopter
På APPLiA-dagen udfordrede Steen Hildebrandt branchen med et skarpt fokus på vores fælles ansvar for klodens tilstand.

Dialog med de unge
APPLiA Europe har fået ny, meget klimabevidst formand.

BSH melder vækst over hele linjen
Hvidvare-nyt var med, da den tyske gigant BSH i foråret inviterede verdenspressen til virtuelt pressemøde. Det kom i høj grad til at handle om vækst og bæredygtighed.

Butikskæder satser på bæredygtighed
Power udvider snart RePower-konceptet med en stor butiksafdeling for genbrugte varer. Også Elgiganten arbejder på at skabe øget opmærksomhed om en bred vifte af bæredygtige tiltag.

Klima: unge vil selv
Electrolux spurgte 14.000 unge verden over om deres vurdering af fremtidens bæredygtige livsstil.

Lang levetid er den ultimative bæredygtighed
Mieles produkter har altid været anerkendt for deres kvalitet og lange holdbarhed.


Annonce
Annonce