12. marts 2024  |   Trends

Emhætten kan redde dit helbred

En ny dansk rapport dokumenterer, at emhætten er et effektivt værn mod farlig partikelforurening fra madlavning.

Trends
12. marts 2024  |   af Søren Bang Hansen

Madlavning er en af de største syndere i forhold til partikelforurening og dårligt indeklima. Den oplagte løsning er emhætten, men der er stor forskel på effektiviteten, som kan være afgørende for helbredet hos dem, der bor i husstanden.

Det er afsættet for projektet bag den nye og opsamlende rapport med titlen ”Emhætters evne til effektiv fjernelse af partikler i indeklimaet”. Bag projekt og rapport står en række forskere fra Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og rådgivningsvirksomheden Artelia.

– I de danske hjem monteres der dagligt nye, forskellige emhætter baseret på forskellige principper, hvor beboeren ikke har en chance for at vide, om den egentlig fungerer efter hensigten, eller om den underperformer og resulterer i et dårligt, potentielt helbredsforringende, indeklima fyldt med de ultrafine partikler, siger Torben Sigsgaard, der er professor og læge på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Han er en af forskerne bag projektet.

– Så formålet med projektet har været at undersøge og dokumentere forskel lige emhætteprincippers reelle effektivitet, samt understrege emhætternes virkemidler til at bortlede eller fjerne partikler, hvor især de ultrafine partikler er farlige, fordi de kan trænge langt ind i organerne, tilføjer han.

“Især de fine og ultrafine partikler udfordrer vores helbred, da de kan trænge dybt ned i luftvejene og aflejres i de mindste forgreninger af lungerne”, siger Torben Sigsgaard, der er professor ved Institut for folkesundhed på Aarhus Universitet (Foto: Greg McQueen Photography).
Problem i etageboliger

Danskernes emhætter adskiller sig på flere parametre. For eksempel er der forskel på, hvor emhættens motor er placeret. I enfamilieshuse anvendes ofte en løsning, hvor emhætten har en kraftig indbygget ventilator.

Etageboliger opføres derimod ofte med ventilationsanlæg, som agerer motor for emhætten i drift – og det er ikke optimalt, viser rapporten.

– Sidstnævnte begrænser ofte den tilgængelige luftmængde qua ventilationssystemets størrelse og dimensioner, som sjældent dimensioneres til højere luftmængde på grund af øgede omkostninger. Det kan være en stor udfordring i jagten på at tilvejebringe effektiv fjernelse af partikler, siger Torben Sigsgaard og fortsætter:

– Pris har stor indvirkning på valget af emhætte i etageboliger, for her er det sandsynligvis en bygherre, der sjældent bygger til sig selv, men med salg eller udlejning for øje, der vælger emhætteløsning.

Røg i køkkenet er ikke at spøge med. En række danskere forskere har undersøgt sagen – og kommer med en klar advarsel.
Med eller uden aftræk

En anden grundlæggende forskel er, at nogle emhætter har recirkulation af indeluften, mens andre har direkte aftræk til det fri. Det optimale er ifølge forskerne emhætter med aftræk til det fri, fordi den opfangede em – altså fugt, fedt, lugt, partikler og varme – her sendes direkte ud af boligen.

– Værst er den recirkulerende emhætte, der recirkulerer luften i boligen og forsøger at filtrere luften, typisk gennem et kulfilter. Erfaringer viser, at recirkulationsemhætten kan afhjælpe nogle lugtgener, men at den har store udfordringer med at fjerne fugt og UFP’er, de ultrafine partikler, der forbindes med en række sundhedsmæssige konsekvenser, siger Torben Sigsgaard.

Ordforklaring

Emopfangsevne: Hvor stor en andel af emmen en given emhætte, ved en given luftmængde, opfanger ved madlavning. Den bestemmes ved laboratorieforsøg, testet efter EN61591 for emhætter med egen motor og EN13141-3 for emhætter til central ventilation. I teststandarderne beskrives emopfangsevnen som ”Odour reduction factor” forkortet Of.
Partikelopfangsevne: Hvor stor en andel af partikler en given emhætte, ved en
given luftmængde, opfanger under stegning af en hakkebøf. Partikelopfangsevnen testes for både UFP og PM2.5. I denne rapport er partikelopfangsevnen forkortet η_POE.
UFP: Ultrafine partikler mindre end 0,1 μm. Måles i antal/cm³.
PM2,5: Partikler mindre end 2,5 μm. Målt i mg/m³.
Ecodesign: Ecodesign forordningen for emhætter fastsætter krav til energieffektivitet. Energimærkerne til emhætter er defineret af Ecodesign

Truer sundheden

I projektet bag rapporten undersøges det også, hvor høje partikelkoncentrationer et menneske typisk udsættes for i forbindelse med madlavning med og uden en effektiv emhætte.

Der er ikke udført forsøg med mennesker som i et klinisk studie, men projektgruppen har i tidligere studier vist, at der er sundhedsmæssige konsekvenser ved ophold i partikelforurenede miljøer og herudfra vurderet de helbredsmæssige gevinster ved at have en effektiv emhætteløsning.

– Kort sagt har vi stegt flæsk i ét væk, siger Torben Sigsgaard og uddyber alvoren:

– Vi fandt, at især de fine og ultrafine partikler udfordrer vores helbred, da de kan trænge dybt ned i luftvejene og kan aflejres i de mindste forgreninger af lungerne, kaldet alveolerne. På grund af deres størrelse kan de ultrafine partikler transporteres over i blodbanen og derved transporteres rundt i hele kroppen til andre organer, fx både hjertet og hjernen. Så de mindste partikler udgør en endnu større risiko for systemiske helbredspåvirkninger, forklarer Torben Sigsgaard.

Regelmæssig og langvarig eksponering for partikler indendørs kan føre til negative helbredseffekter, selvom der er tale om lave koncentrationer. Ydermere er sårbare personer som børn, ældre og kronisk syge med luftvejssygdomme som astma og KOL mere påvirkelige, fremgår det af rapporten.

Måling af emhætter og partikeludledning ved madlavning på Teknologisk Institut, som har deltaget i projektet (Foto: Teknologisk Institut).
Lovgivning og virkelighed

På det danske marked er emhætter primært underlagt to lovgivninger: Det nationale bygningsreglement og den europæiske Ecodesign-forordning, kendt som energimærket.

Bygningsreglementet foreskriver en emopfangsevne på 75 %, og derfor er det i projektet blevet undersøgt, hvor stor en mængde forurenende partikler en emopfangsevne på 75 % reelt fjerner.

Selvom det står tydeligt i lovgivningsteksten, at emhætter skal have afkast til det fri, og der i vejledningsteksten nævnes, at recirkulationsemhætter normalt ikke opfylder kravet, findes der flere eksempler på fejlfortolkninger, som har resulteret i recirkulationsløsninger i nybyggeri.

– Og det skal vi have ændret, for de to lovgivninger er ikke restriktive nok i deres krav til emhætter, mener Torben Sigsgaard og uddyber:

– Selvom Bygningsreglementet udelukker recirkulerende emhætteløsninger i nybyggeri, vinder disse løsninger alligevel indpas i mange danske hjem. Det er et problem, og derfor undersøger vi i projektet, hvorvidt der er belæg for en ekskludering af den recirkulerende emhætte på grund af dens manglende evne til at fjerne de farlige partikler. Det er der – og dét bør afspejle sig i lovgivningen, mener vi, der står bag projektet og rapporten.

Flere fakta om emhætter

Monteringshøjden af emhætten spiller en rolle. Jo tættere på forureningskilden, jo mere effektive, især for de ultrafine partikler.
Bordemhætter, hvor suget er placeret under forureningskilden, har brug for tilstrækkelig høj luftmængde for at overvinde den termiske opdrift fra forureningskilden.
– Flade emhætter i loftet over forureningskilden skal som udgangspunkt have en langt højere luftmængde end andre emhættetyper for at indfange de farlige ultrafine partikler.
– Emhættens geometriske design har stor betydning for partikelopfangsevnen.

artelia | emhætte | forskning | helbredseffekter | indeklima | partikelforurenede miljøer | partikelforurening | sundhed | torben sigsgaard
Del på

Tilmeld dig automatisk advisering om nyheder fra Hvidvare-Nyt - klik her
Læs også....
Samsung: styr med apps
Det digitale hjem styres af apps - for on-boarding af nye produkter, for energiforbrug og for at slukke produkterne.

Ikke alle har 
Energiforbrug har social slagside. 42% af europæiske forbrugere ejer ikke en opvaskemaskine - og det er både en social udfordring og en udfordring for klimaet.

Gør mindre, lev mere …
Intelligente hvidevarer skal fjerne rutinearbejde. Det var essensen bag Samsungs lancering af Bespoke AI 3. april 2024.

65 år med frisk luft
Thermex er noget så sjældent som en dansk, familieejet hvidevareproducent – med godt 65 år på bagen. Hvidvarenyt besøgte virksomheden for at opklare, hvordan man har formået at holde sig lige så frisk som den luft, man leverer.

Indeklima truer vores sundhed
Mange lever med et indeklima, der skaber unødig sygdom. "Indeklimakrisen" kan løses gennem bedre vaner.

De unge ønsker sig elektronik i kærlighedsgave
Den 14. februar er valentinsdag, og mange danskere har taget den romantiske mærkedag til sig. Men traditionen med altid at give blomster og smykker er under forandring. Især de yngre generationer ser også elektronik som en romantisk kærlighedserklæring.

TCL lancerer gigantisk QD-Mini LED-tv
Et godt bud på årets største nyhed fra TCL, også rent fysisk, er det nye QD-Mini LED-tv på hele 115 tommer.

Sony og Siemens indtager metaverset
På årets CES-messe har Sony – i samarbejde med Siemens – lanceret et nyt system til skabelse af rumligt indhold. En hovedmonteret skærm kombineres her med avancerede kontrolenheder.

CES er All On
Der er positiv energi. Teknologi tilbyder løsninger i forhold til sikkerhed, klima og bæredygtighed, lød det ved åbningen af CES 2024. .

Samsung afslører ny AI-vision
På CES-messen i Las Vegas har Samsung præsenteret sin vision for, hvordan kunstig intelligens (AI) kan skabe en mere enkel og intuitiv brugeroplevelse. AI breder sig til stadig flere apparater, men teknologien skal arbejde diskret og automatisk bag kulisserne.

Siemens bag scenen
Digital innovation øger fleksibilitet og kvalitet i produktionen. Det vil forbrugerne opleve som mere præcise og mere personlige produkter. Siemens Keynote, CES 2024. .


Annonce