14. september 2022  |   Politik  |   El-skrot

For første gang: nordisk CO2 beregner

Genbrug og genanvendelse af el-skrot kan spare CO2. Hvor stor besparelsen er, kan virksomheder og kommuner nu regne ud via en ny CO2-beregner.

El-skrot
14. september 2022  |   af Henrik Egede

Hvor stor er den konkrete klimagevinst ved genbrug og genanvendelse af hvidevarer og elektronik? Det spørgsmål er der nu for første gang et kvalificeret bud på i en fælles nordisk CO2-beregner, som COWI A/S har udviklet for elektronikbrancheforeninger og kollektive ordninger i Norge, Sverige og Danmark.

CO2-beregneren sætter tal på CO2-besparelsen ved genbrug og genanvendelse af forskellige elektroniske produkter. I Danmark sparede Elreturs håndtering af elektronik således klimaet for cirka 73.000 ton CO2 i 2021.

Klimaberegneren viser, at genanvendelse og genbrug af kasserede elektronikprodukter giver store besparelser på CO2-udslippet, primært fordi genanvendelsen sparer værdifulde og energikrævende virgine ressourcer. I Danmark svarer potentialet for genanvendelse og genbrug af elektronik til cirka 33.000 danskeres årlige udslip af CO2, hvilket omtrent svarer til indbyggertallet i Hillerød. Tallet er baseret på det forbrugsbaserede klimaaftryk beregnet af Klimaministeriet.

”Med klimamodellen kan vi for første gang konkretisere, hvor meget det nytter at genbruge. Vi håber, beregneren kan skabe opmærksomhed, så flere borgere vælger at aflevere deres gamle elektronikprodukter til genbrug eller genanvendelse”, siger Henrik Egede fra APPLiA Danmark i forbindelse med lanceringen af beregneren.

Cowi A/S har udviklet rapport og klimaberegner for APPLiA Danmark (Danmark), Elretur (Danmark), Elektronikkbransjen (Norge), OmBrukt AS (Norge) og El-kretsen (Sverige). De estimerede CO2-besparelser er beregnet på CO₂-ækvivalenter, baseret på en livscyklusvurdering (LCA). Livscyklusvurderingen inkluderer indsamling, transport, sortering, oparbejdning og endelig affaldsbehandling af affaldet.

Se mere om den ny beregner her.

bæredygtighed | co2-omregner | genanvendelse | genbrug | norge | sverige | weee
Del på

Tilmeld dig automatisk advisering om nyheder fra Hvidvare-Nyt - klik her
Læs også....
Ude af sind
Producentansvaret gælder ikke i Grønland - alligevel bliver der ryddet op i el-skrot.

Elretur går ind i emballage 
Elretur har besluttet at gå aktivt ind i det kommende producentansvar for emballage.

Vi køber og skrotter i takt
Forbrugerne husker, elektronik skal genanvendes.

Aktivt tilsyn med el-skrot
En vigtig komponent i fremtidens bæredygtige kultur er, at vi kan genbruge råstoffer. Derfor er det ikke lige meget, hvad der sker med vores udtjente køleskabe, vaskemaskiner og mobiltelefoner.


Annonce
Annonce
Annonce