7. november 2022  |   Politik  |   Genbrug

Ja til byttehjørner – i trygge rammer

De kommende kommunale byttehjørner må ikke blive et gråt marked, hvor borgerne køber hvidevarer og elektronik uden sikkerhed og uden rettigheder.

Genbrug
7. november 2022  |   af Henrik Egede

Det er en god ide, at kommunerne fremover har pligt til at etablere byttehjørner, hvor borgere kan bytte produkter i stedet for at smide dem ud.

Det fremgår af det høringssvar, som producentforeningerne APPLiA Danmark og Consumer Electronics Danmark netop har sendt til Energistyrelsen.

“Vi støtter principielt tiltag, der fremmer genbrug af genbrugsegnede produkter samt øget effektivitet i genanvendelse af komponenter, når produktet i sidste ende skrottes”, hedder det høringssvaret, der også støtter, at kommunerne i langt højere grad fremover skal kommunikere til borgerne om genanvendelse og genbrug af elektronik.

Producentforeningerne er dog bekymrede på et enkelt punkt: hvidevarer og elektronik er omfattet af det fælleseuropæiske producentansvar. Derfor skal de kommende byttehjørner sikre en tryg ramme om genbruget, både for producenter, forbrugere og samfundet.

“Der skal tages stilling til producentansvaret. Sker dette ikke, skabes et nyt gråt marked”, skriver foreningerne, der mener, at det må være “en forglemmelse”, at dette slet ikke er nævnt i styrelsens forslag.

Hermed sigter producenterne til det forhold, at elektronikskrot og elektronikprodukter, der sælges til genbrug, skal efterses af en person, der har forstand på el og elektronik – og at køberen, den kommende forbruger, skal sikres forbrugerrettigheder til de produkter, der har været inde over det kommunale byttehjørne.

Endelig er det ikke kommunernes opgave at videresælge brugte hvidevarer og brugt elektronik. I Ankestyrelsens afgørelse fra 28. juni 2017 hedder det, at kommunerne gerne må modtage borgernes udtjente produkter, men “ikke gå længere end formålet tilsiger”. Det betyder på godt dansk, at kommunerne skal lade private aktører sælge de indsamlede produkter til markedspris.

APPLiA Danmark og en række andre erhvervsorganisationer vil følge sagen tæt. Det er meningen, at den ny bekendtgørelse skal træde i kraft allerede fra nytår.

applia | bæredygtighed | genbrug
Del på

Tilmeld dig automatisk advisering om nyheder fra Hvidvare-Nyt - klik her
Læs også....
I tryg ramme
Der skal ikke herske tvivl om, at APPLiA går ind for øget genbrug.

Faktatjek
Hvis det er fakta, benægter a fakta!

Genbrug i Middelfart og Roskilde
De to sorteringsanlæg, der skal sikre øgede mængder af genbrugt elektronik, er nu ved at falde på plads.

Asterix
En sag om hvidevarer og elektronik nåede i sidste uge de danske TV-skærme.

Nye sorteringscentre skal syvdoble genbrug
Elretur investerer i to nye sorteringscentre, der skal sikre forlænget liv til langt flere hvidevarer og mere elektronik.

Syv gange mere genbrug
Inden for et par år vil danske forbrugere få flere og bedre tilbud om genbrug af forbrugerelektronik, end de har i dag.

Voksen-skældud skal øge indsamling
I Danmark indleverer borgerne 0,44 kg. batterier pr. indbygger til genanvendelse hvert år.


Annonce