15. oktober 2021  |   Politik  |   Genbrug

Nye sorteringscentre skal syvdoble genbrug

Elretur investerer i to nye sorteringscentre, der skal
sikre forlænget liv til langt flere hvidevarer og mere elektronik.

Genbrug
15. oktober 2021  |   af Henrik Egede

Inden for et par år vil danskerne få markant bedre muligheder for genbrug af hvidevarer og elektronik.

Det sker, fordi den kollektive ordning Elretur nu investerer i to sorteringsanlæg – et i Øst- og et i Vestdanmark. Sorteringscentrene skal øge volumen af de hvidevarer og den elektronik, der kan genbruges og dermed få længere levetid. Investeringen er en del af Elreturs strategi for FtG – Forberedelse til Genbrug.

De to sorteringscentre skal stå færdige i 2022. Investeringen foretager Elretur sammen med Stena Recycling og H. J. Hansen Recycling. Anlæggene vil være de første i Danmark med det formål systematisk at sende brugt elektronik tilbage til et nyt liv hos forbrugerne efter en lettere reparation.

Ikke alle produkter er egnede til genbrug. Noget så simpelt som et klippet kabel kan være en hindring.

Enkel Genoplivning

Ikke alle produkter er egnede til genbrug. Et gammelt køleskab kan være for uhygiejnisk, og en gammel vaskemaskine bruger måske for meget vand eller energi. Men en del af de nyere vaskemaskiner – eller for den sags skyld tv-skærme – fra genbrugspladsen kræver blot en let reparation eller et eftersyn, før apparatet kan få nyt liv. Det kunne være i sommerhuset, hos den unge, der flytter hjemmefra, eller i foreningen. Alt andet lige er der en betydelig klimagevinst i at fikse det, der ellers var kasseret.

Brugslevetiden er stabil

Et køleskab står i gennemsnit 15 år hos forbrugeren, før det bliver udskiftet. En kummefryser 18 år.

Dette fremgår af nye tal fra Energistyrelsen og styrelsens statistikværktøj ElModel Bolig. Statistikken bygger på oplysninger fra ca. 2000 danske husstande – repræsentativt fordelt. Dette er koblet med data fra bl.a. APPLiA og GfK. 2020-tallene viser, at den gennemsnitlige brugslevetid for hvidevarer er stabil på over 10 år. Dog med undtagelse af vaskemaskiner, der er faldet til en brugslevetid på gennemsnitligt ni år.

Det fremgår også, at 10 % af vaskemaskiner udskiftes, selv om de fortsat virker.

Producenternes ansvar

Håndteringen af brugt elektronik er ifølge den europæiske lovgivning producenternes ansvar. Derfor er det positivt, at producenterne nu tager initiativ til øget genbrug i en velorganiseret ramme, der samtidig er tryg for forbrugerne.

Ingen kender helt omfanget af det kommende marked. Ifølge Dansk Producentansvar indsamles i Danmark årligt 24.500 tons hårde hvidevarer til skrot. Heraf bliver beskedne 430 tons genbrugt med få reparationer. Elretur forventer, at dette inden for en kort årrække måske kan syvdobles til 3500 tons, når produkterne nu kan samles ét sted – på de nye sorteringsanlæg.

Sorteringsanlæggene er en milepæl i det danske producentansvar, som siden 2005 har haft fokus på effektiv indvinding og genanvendelse af komponenter og råmaterialer ved skrotning.

Kun halvdelen af vores batterier indleveres til genanvendelse. Så Bodil Jørgensen har god grund til at skælde ud – her i kampagnen fra Elretur.

Voksen-skældud skal øge indsamling

Korrekt genanvendelse af batterier er vigtig. I Danmark indleverer borgerne hvert år 0,44 kilo batterier pr. indbygger til genanvendelse. Selv om det kan lyde af meget, er det kun halvdelen af den samlede markedsførte mængde. En ny undersøgelse foretaget af Elretur viser, at 810 tons batterier hvert år havner forkerte steder – fx i skraldespanden eller i ”småt brændbart” på genbrugspladsen.

For at øge indsamlingen er Elretur gået i luften med en kampagne, som skal få os på rette spor. Her leverer skuespilleren Bodil Jørgensen kærlige ”svinere” og voksenskældud til alle, der ikke gør det rigtigt.

Genanvendelse betyder, at produktet nedbrydes til nye råmaterialer – modsat genbrug,
hvor produktet bruges igen. Ofte kræver dette kun en simpel ”Forberedelse til Genbrug”
(FtG).

Banal barriere: klippede kabler

En alvorlig barriere for øget genbrug er helt banal: 12 % af hvidevarer og elektronik-produkter på genbrugspladsen har nemlig fået klippet kablerne af. Det fremgår af en undersøgelse, Econet har foretaget for Elretur. Undersøgelsen viser, at afklippede strømkabler – sammen med maskinernes alder – er de to største hindringer for, at et produkt kan indgå i genbrug. Det tager ca. 40 minutter at sætte et nyt kabel på, og dermed kan det ikke betale sig at forberede et produkt med afklippet kabel til genbrug. – Alder kan vi ikke gøre noget ved, men adfærd kan ændres. Vi kan øge genbrugspotentialet, hvis vi kan stoppe afklipningen, siger direktør Morten Harboe- Jepsen fra Elretur.

bæredygtighed | batterier | genbrug | sorteringscentre
Del på

Tilmeld dig automatisk advisering om nyheder fra Hvidvare-Nyt - klik her
Læs også....
Ja til byttehjørner – i trygge rammer
De kommende kommunale byttehjørner må ikke blive et gråt marked, hvor borgerne køber hvidevarer og elektronik uden sikkerhed og uden rettigheder.

I tryg ramme
Der skal ikke herske tvivl om, at APPLiA går ind for øget genbrug.

Faktatjek
Hvis det er fakta, benægter a fakta!

Genbrug i Middelfart og Roskilde
De to sorteringsanlæg, der skal sikre øgede mængder af genbrugt elektronik, er nu ved at falde på plads.

Asterix
En sag om hvidevarer og elektronik nåede i sidste uge de danske TV-skærme.

Syv gange mere genbrug
Inden for et par år vil danske forbrugere få flere og bedre tilbud om genbrug af forbrugerelektronik, end de har i dag.

Voksen-skældud skal øge indsamling
I Danmark indleverer borgerne 0,44 kg. batterier pr. indbygger til genanvendelse hvert år.


Annonce
Annonce