Om os

Hvidvarenyt.dk udgives af brancheforeningen APPLiA Danmark.

Hvidvarenyt.dk er online portal for branche- og nyhedsstof, herunder indhold publiceret og udgivet i magasinet Hvidvare-Nyt.

APPLiA Danmark har sine rødder i FEHA, Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater, FEHA, stiftet som dansk fabrikantforening den 14. december 1960.

I 1967 fik foreningen sin nuværende form, da også importører blev inkluderet.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at arbejde for at omsætningsforholdene til enhver tid er sunde og rationelle, samt at repræsentere medlemmerne i spørgsmål af fælles interesse, såvel overfor omsætningsleddene og disses organisationer som overfor offentlige myndigheder, offentligheden og andre.

FEHA skiftede i april 2018 navn til APPLiA Danmark. APPLiA Danmark er medlem af den europæiske producentorganisation APPLiA Europe.

APPLiA Danmark har 23 medlemsvirksomheder, der markedsfører mere end 40 mærker inden for store og små husholdningsapparater til el og gas.

APPLiA Danmark udfører sine aktiviteter inden for de rammer for informationsudveksling i brancheforeninger, som er givet af Konkurrencestyrelsen. Foreningen overholder desuden det regelsæt for kommunikation i branchen, som er givet af APPLiA Europe.


Annonce
Annonce