1. februar 2024  |   Branchenyt  |   Politik

Vigtig deadline nærmer sig for 41.000 virksomheder

Producentansvaret for emballage er på vej, og med det får I som virksomhed det praktiske, økonomiske og juridiske ansvar for den emballage I benytter jer af. Den første deadline falder i april 2024, hvor indberetningen af data om emballagemængder begynder. Er jeres virksomhed klar?

Politik
1. februar 2024  |   af Camilla Falkenberg

Med producentansvaret for emballage løftes ansvaret for håndtering af emballageaffald fra kommunerne og over på virksomhederne. Målet er i sidste ende er at motivere virksomheder til at optimere jeres emballage, og designe, efterspørge og købe mere miljøvenlige og lettere genanvendelige emballagetyper.

For at sikre størst gennemslagskraft, vil det kommende producentansvar ikke påvirke de virksomheder, der fremstiller selve emballagen mest. I stedet er det primære fokus at påvirke virksomheder, der benytter sig af emballage – altså alle virksomheder, der producerer varer, der emballeres, virksomheder der importerer og/eller ompakker og virksomheder, der sælger emballerede produkter. 

”Producentansvaret er baseret på filosofien om, at forureneren betaler. Producentansvaret for emballage har derfor en ramme, der giver virksomheder en økonomisk gevinst i form af rabat på den pris de skal betale for deres producentansvar, når de optimerer deres emballagebrug og benytter sig af materialer, der er mest muligt bæredygtige, genbrugelige og genanvendelige,” forklarer Morten Harboe-Jepsen, adm. direktør i Emballageretur.  

Morten Harboe-Jepsen

Mange opgaver forbundet med producentansvar

Det anslås at omkring 41.000 virksomheder i Danmark bliver omfattet af det kommende producentansvar, og selve håndteringen forventes at koste dansk erhvervsliv 2,35 mia. kroner årligt.

Foruden den økonomiske byrde, skal I som virksomhed også sørge for at foretage lovpligtige registreringer hos det digitale producentregister (Dansk Producentansvar).

I skal desuden også stille materiel til rådighed, så kommunerne kan indsamle jeres emballageaffald, orientere jer om gældende lov og nye regler, og sørge for, at jeres emballageaffald enten bliver genbrugt, genanvendt eller miljøansvarligt bortskaffet. Sælger I produkter i udlandet, skal I også kunne håndtere de lokale gældende regler i det pågældende land.

Dette er en omfangsrig opgave at varetage som ene virksomhed. Derfor får mange hjælp til at løfte opgaven af såkaldte kollektive ordninger, såsom Emballageretur.

”Emballageretur håndterer producentansvaret for emballage for danske og udenlandske virksomheder, og på vegne af jer håndterer vi alle opgaver forbundet med producentansvaret. Da vi er en kollektiv ordning, der varetager producentansvaret for mange virksomheder opnår vi stordriftsfordele, og står stærkt i forhandlinger med myndighederne,” siger Morten Harboe-Jepsen.

Det kommende producentansvar for emballage


Producentansvaret for emballage implementeres i juli 2025.
 
Allerede den 1. april 2024 møder de omfattede virksomheder den første deadline.
 
Her skal de registrere sig og indberette de mængder emballage, som I forventer at sætte på markedet i 2024 i form af emballerede produkter. Emballageretur kan varetage disse opgaver for jer. 
 
Producentansvaret gælder både salgsemballage, multipak og transportemballage.
De materialer, der skal registreres er: Pap, papir, metalholdigt, glas, plast, mad- og drikkekartoner, træ og aluminium. Herunder emballagetilbehør såsom clips og tape.
 
Producentansvaret omfatter 1,1 mio. ton emballage og forventes at koste virksomhederne 2,35 mia. kr. om året at håndtere. Omkring 41.000 virksomheder vil blive omfattet af producentansvaret for emballage.

Emballageretur varetager alle opgaver for jer

På vegne af sine medlemmer håndterer Emballageretur alle opgaver forbundet med producentansvaret.

Fordi Emballageretur håndterer producentansvaret kollektivt er det muligt for dem at stå stærkt i forhandlinger, sikre stordriftsfordele samt omkostningseffektiv og ansvarlig håndtering af jeres emballageaffald.

Derudover deler Emballageretur ud af sin omfattende viden om producentansvaret gennem webinarer, oplæg og guides og står bag flere værktøjer, der gør det nemt for virksomheder at indsamle den nødvendige data og beregne, hvordan ændringer i jeres emballagesammensætning kan påvirke jeres økonomiske byrde ved producentansvaret.

”I september 2023 lancerede vi Prisindikatoren, som giver en ide om, hvad producentansvaret potentielt kan komme til at koste din virksomhed. Kort før nytår lancerede vi Budgetskemaet, som lader jer indtaste og indsende tal på jeres mængder af emballageaffald direkte til os, så vi kan sikre, at myndighederne modtager de korrekte informationer fra jeres virksomhed,” siger Morten Harboe-Jepsen.

Fakta om Emballageretur


Emballageretur er en non-profit kollektiv ordning, der håndterer producentansvaret for emballage på vegne af virksomheder i Danmark. Det gør vi gennem en ansvarlig og omkostningseffektiv håndtering af emballageaffald fra det afleveres på genbrugspladsen til det enten bliver genbrugt, genanvendt i nye produkter eller miljøansvarligt bortskaffet.
 
Emballageretur en del af Retur, en familie af de foreløbigt fire kollektive ordninger Elretur, Emballageretur, Batteriretur og Tekstilretur, som håndterer producentansvaret for hhv. elektronik, emballage, batterier og i fremtiden også tekstiler. Som medlem af en eller flere kollektive ordninger under Retur får man bl.a. hjælp til at håndtere sine producentansvar ét og samme sted samt adgang til den samlede viden, ekspertise og det internationale netværk organisationen rummer.

APPLiA står bag Emballageretur

Bag Emballageretur står seks stærke erhvervsforeninger – herunder APPLiA.

Sammen med Elektronikbranchen var vi med til at stifte Emballagereturs søsterordning, Elretur i 2005. I 2023 var vi også med rejsen, da Retur blev lanceret – en one-stop shop for producentansvar, hvor Elretur, Emballageretur, Batteriretur og Tekstilretur håndterer virksomheders producentansvar indenfor elektronik, batterier, emballage og tekstiler ét sted.

Sekretariatet bag Retur står på et fundament af knap 20 års erfaring med håndtering af producentansvaret, og netop deres store viden og erfaring i at håndtere producentansvar, er en af årsagerne til, at APPLiA står bag Emballageretur.  

”Der er en betydelig opgavemængde forbundet med producentansvar, og virksomhederne står overfor en enorm udfordring både individuelt og i fællesskab. Hvis I ikke allerede er i gang med forberedelserne, vil jeg anbefale, at man hurtigst muligt får afsat ressourcer i organisationen til at komme i gang – og helst i god tid inden den 1. april i år. Emballageretur er selvfølgelig klar til at hjælpe jer fra første dag,” siger Henrik Egede, direktør i APPLiA.

emballage | emballageaffald | emballageretur | forbrugeradfærd | miljø | miljøansvar
Del på

Tilmeld dig automatisk advisering om nyheder fra Hvidvare-Nyt - klik her
Læs også....
“En Amazon på reservedele”
Reservedele findes. 18 mio. reservedele til hvidevarer og elektronik ligger hver dag klar hos ASWO i Nordtyskland.,

Fra nul til noget 
Vi har regler. Men har vi også håndhævelse? EU har siden 2005 haft producentansvar inden for elektronik, hvidevarer og batterier - og får i nærmeste fremtid også producentansvar for andre områder, fx. fiskegrej og emballage.

DI: Fradrag for reparationer  
"Vi skal sikre et effektivt marked for reparationer, hvor det kan betale sig at reparere frem for at købe nyt. Danske forbrugere skal kunne trække udgifter til reparation af elektronik og hvidevarer fra".

Finanslov skal realiseres  
2024 er i gang - og på finansloven for indeværende år er for første gang afsat midler øremærket til reparation af hvidevarer og elektronik.

På finansloven
Finanslov 2024 faldt på plads i sidste uge.

Skoleflyt
I en tid, hvor forbrugere og politikere råber på "ret til reparation", har Danmark stået uden officielt tilbud om efteruddannelse til reparatør af hvidevarer og elektronik.

Færre skrammer i krisen
Grønland har fået færre økonomiske skrammer i krisen end andre

APPLiA: Aktivt ind i klimakampen
En 2,7 grader varmere verden vil være dramatisk anderledes. Den hurtigste vej til klimaeffekt er energibesparelser - og hvidevarebranchen har et globalt ansvar, siger APPLiA Europe's formand Hakan Bulgurlu.

PFAS – forbud i EU, ikke nationalt
Et forbud mod PFAS ("Evighedskemikalier") skal være europæisk, ikke nationalt, fremgik det af debat i Folketinget.

Electrolux forlader Rusland
Electrolux meddeler nu, at "Ruslands invasion af Ukraine har gjort det umuligt for selskabet at fortsætte sin forretning i landet".

Det klimavenlige valg
Forbrugerrådet Tænk har offentliggjort et forbrugerpolitisk udspil med titlen ”Det klimavenlige valg skal være det lette valg”.


Annonce
Annonce